Sonsuzluk Gyldendal 1997Kjøp

Cover Sonsuzluk

Finnes det et nullpunkt der både fortid, framtid, nåtid og evighet møtes? Dette er et spørsmål Sonsuzluk kretser om. Ordet er tyrkisk, og betyr "uendelighet" eller "evighet", og denne rikt fabulerende samlingen noveller og prosastykker fokuserer på ulike kvaliteter av tid.

Tekstene leiter etter overganger mellom hva som er, hva som ikke lenger er, og det som ennå ikke er skapt. I utgangspunktet er alle ting mulige, men gjennom våre handlinger foretar vi valg som idet de er truffet, er ugjenkallelige: Vi har utelukket alt annet enn det som ble. Hva veit vi egentlig om konsekvensene av dette? Kan vi påvirke framtiden ved å reparere fortiden fra et ståsted i nåtid?

Øivind Hånes