Petroleum Gyldendal 2004Kjøp

Cover Petroleum

Ulrich driver vinhandel i Köln. Han reflekterer over tapet av broren, som døde av rusmisbruk. Han kjenner ambivalensen mellom kjærligheten til et familiemedlem, samt fortvilelsen og raseriet over alt det vonde han påførte dem. Ulrich plages av at alle spor etter broren er forsvunnet. Bortsett fra et gammelt fotografi, finnes ingen håndfaste minner. Foreldrene er døde, og en eldre søster har i avsky kastet alle papirer og gjenstander som var igjen.

Hvordan kan man forsone seg med et avdød menneskes ugjerninger dersom man ikke lenger har noen forestilling om hvem vedkommende egentlig var, og hva som førte ham ut i katastrofen? Under en opprydning i kjelleren under vinhandelen gjør imidlertid Ulrich et oppsiktsvekkende funn, som skal vise seg å sette ham på et høyst levende spor.

Øivind Hånes