Permafrost Gyldendal 1998Kjøp

Cover Permafrost

Jonas Budrys er botaniker og kom til Norge som litauisk flyktning da faren ble arrestert av sovjetmyndighetene. Et gammelt brev antyder at faren omkom i en fangeleir, og Jonas reiser til de russiske nordområdene for å søke spor etter ham.

På ulike plan fokuserer romanen på landskapets og menneskehetens nedarvede hukommelse og historie, på enkeltindividets skjebne så vel som på Nord-Russlands historiske posisjon som et pinselens sted. Og ikke minst om frosten som dreper, men som også ved hjelp av sine konserverende egenskaper huser overlevelsesmuligheter for framtida.

Øivind Hånes